Dowiedz się więcej! Telefon: +48 889 365 964 lub +48 666 877 700
  • Polski
  • English

Cennik

Cena za jedną stronę rozliczeniową tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym obejmuje:

  • tłumaczenie nieuwierzytelnione (zwykłe/specjalistyczne):
    1 strona = 1800 znaków ze spacjami,
  • tłumaczenie uwierzytelnione (poświadczone):
    1 strona = 1125 znaków ze spacjami.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.).

Back to Top

Facebook

Google Plus