Tłumacz przysięgły języka angielskiego

W naszej Kancelarii usługi związane z przekładami językowymi realizuje tłumacz przysięgły języka angielskiego. Jest to specjalista będący osobą zaufania publicznego, sporządzający tłumaczenia poświadczone, potocznie określane również jako tłumaczenie przysięgłe.

Tłumacz przysięgły (angielski-polski/polski-angielski) dysponuje niezbędnymi uprawnieniami do sporządzania tłumaczeń pisemnych oraz ustnych w języku angielskim. W razie potrzeby z usług tłumacza przysięgłego skorzystać można podczas wszelkiego rodzaju konferencji, szkoleń, jak i występowania przed organami administracyjnymi i sądowymi, gdy niezbędne jest poświadczone tłumaczenie ustne.

Bez względu na rodzaj zlecenia (tłumaczenie pisemne/tłumaczenie ustne języka angielskiego) Kancelaria zapewnia stuprocentową poufność danych uzyskanych od Klienta.

Profesjonalne tłumaczenia przysięgłe (angielski/polski) Kraków

Naszym Klientom oferujemy obsługę związaną ze sporządzaniem tłumaczeń poświadczonych. Doświadczony tłumacz przysięgły języka angielskiego, Monika Mostowy (numer wpisu na listę tłumaczy przysięgłych: TP/817/06) odpowiada za prawidłowe realizowanie przekładów językowych uwierzytelnionych.

Dla Klientów sporządzamy tłumaczenia przysięgłe dokumentów każdego rodzaju, w przypadku których konieczne jest nadanie przekładom takiej samej mocy prawnej, jak treści oryginalnej. Nasza Kancelaria przysięgłego świadczy usługi tłumaczenia, na przykład:

 • aktów urzędowych – akt zgonu, akt urodzenia, akt zawarcia związku małżeńskiego,
 • aktów notarialnych,
 • umów, kontraktów,
 • dokumentów sądowych i prawniczych,
 • dokumentacji medycznej,
 • świadectw szkolnych i dyplomów,
 • dokumentów rejestracyjnych pojazdów mechanicznych,
 • dokumentów finansowych, bankowych.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości na temat usługi przysięgłego tłumacza zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym – charakterystyka zawodu

Droga do wpisu na listę tłumaczy przysięgłych wymaga dopełnienia kilku niezbędnych kwestii formalnych. Przede wszystkim należy wiedzieć, że przysięgły tłumacz języka angielskiego lub innego języka obcego powinien skończyć studia wyższe filologiczne.

W naszym kraju, aby zostać tłumaczem przysięgłym należy mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Koniecznie osoba taka musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być karana za umyślne przestępstwa skarbowe lub też nieumyślne przestępstwa przeciw bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Tłumacze przysięgli mogą wykonywać zawód na podstawie uzyskanego wpisu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. O takim wpisie decyduje pozytywny wynik uzyskany na państwowym egzaminie. Ten składa się z kolei z dwóch głównych części:

 1. sporządzenie tłumaczenia pisemnego (w trybie przekładu tekstu z języka polskiego na język obcy oraz odwrotnie),
 2. wykonanie tłumaczenia ustnego – na tych samych zasadach, to jest z języka obcego na język polski oraz odwrotnie.

Uzyskanie wyniku pozytywnego upoważnia tłumacza do złożenia wniosku o wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Po złożeniu państwowego ślubowania może wykonywać zawód tłumacza przysięgłego. Może być zatrudniony przez biuro tłumaczeń lub też prowadzić samodzielnie własną kancelarię.

Jak wyglądają pisemne tłumaczenia przysięgłe?

Określenie „tłumaczenia przysięgłe” należy traktować jako potoczne – prawidłowo bowiem takie przekłady należy nazywać tłumaczeniami poświadczonymi (przez tłumacza przysięgłego).

Realizowane tłumaczenia poświadczone sporządzane są z ogromną drobiazgowością, mogącą kojarzyć się nawet z dokładnością treści aktów notarialnych. Tłumacz przysięgły, poza częścią właściwą związaną z przekładem treści, notuje również wszystkie uwagi dodatkowe. W przygotowanym tłumaczeniu przysięgłym znajdą się zatem adnotacje dotyczące, na przykład, materiału źródłowego (czy był to oryginał dokumentu, odpis czy inna forma kopii) czy jego jakości – jeżeli fragment oryginalnej treści jest nieczytelny, tłumacz przysięgły języka angielskiego lub innego języka obcego również zaznaczy to w swoim tłumaczeniu.

Przygotowane w taki sposób tłumaczenie uwierzytelnione zostaje następnie opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego oraz jego własnoręcznym podpisem (te dwa elementy stanowią właśnie „poświadczenie”, czyli potwierdzenie, że wykonany przekład w najwyższym stopniu odpowiada treści oryginalnej). Pieczęć oraz podpis nadają takiemu tłumaczeniu właściwości oraz moc prawną taką, jaką ma dokument oryginalny.

Odgórnie przyjęta została ponadto stawka za wykonanie uwierzytelnionego tłumaczenia. W takim przypadku jednostkę stanowi rozliczeniowa strona tłumaczenia, o stałej wartości 1125 znaków ze spacjami, a wysokość stawki definiuje odpowiednie zarządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczenia ustne poświadczone

Tłumaczenia ustne poświadczone, które można też nazwać ustnymi przysięgłymi, powinny być prowadzone przez tłumacza przysięgłego w przypadku komunikacji ustnej realizowanej w ramach czynności urzędowych. W praktyce oznacza to, że wszelkie sytuacje, które pociągają za sobą skutki prawne, w których jakakolwiek ze stron nie porozumiewa się językiem urzędowym danego kraju, powinny być obsługiwane właśnie przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego lub innego obcego.

Tym samym poświadczone tłumaczenia ustne mogą być przeprowadzane przed sądami, w kancelarii notarialnej, przed urzędnikami (na przykład w przypadku zawierania związku małżeńskiego), w trakcie przesłuchania przez policję lub prokuraturę czy też w przypadku podejścia do wszelkiego rodzaju ustnych egzaminów państwowych.

Tłumaczenia Pisemne Zwykłe Kraków

KANCELARIA TŁUMACZA MS MOSTOWY

al. Krasińskiego 1 pok. 508, 31-111 Kraków

(Budynek JUBILAT)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek 9:00 – 16:50

Telefon+48 12 423 03 30

Telefon+48 889 365 964

Telefon+48 666 877 700

Telefonkancelaria@mostowy.com.pl

Konto bankowe:

Kancelaria Tłumacza MS Mostowy

al. Krasińskiego 1 pok. 508, 31-111 Kraków

PL 44 1140 2004 0000 3202 7868 0570

SWIFT: BREXPLPWMBK

mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ

Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Tłumacza MS Mostowy, al. Krasińskiego 1 pok. 507, 31-111 Kraków.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Tłumacza MS Mostowy, al. Krasińskiego 1 pok. 507, 31-111 Kraków.