Tłumaczenia Przysięgłe Poświadczone

Tłumaczenia przysięgłe, czyli sporządzone i poświadczone przez tłumaczy przysięgłych są dokumentami, które mają tę samą moc prawną, co dokument pierwotny. W takim tłumaczeniu opisuje się i przekłada wszystkie elementy z dokumentu źródłowego, w tym pieczęcie, znaki wodne, stemple, adnotacje, kolory, dopiski ręczne czy nawet zamazane lub niewyraźne fragmenty treści itp. Odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tłumaczeń poświadczonych.

Do opracowania przekładu o takim charakterze upoważnieni się tłumacze wpisani na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości jest przy tym także odpowiedzialne za przeprowadzanie obowiązkowych egzaminów państwowych, których zdanie upoważnia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe – jak wyglądają?

Jak wspomnieliśmy, w tłumaczeniu przysięgłym tłumacz zawiera nie tylko przekład treści oryginalnego dokumentu, ale też wszelkie informacje tyczące się jego stanu oraz pozostałych, znajdujących się w nim adnotacji czy uwag. Tłumaczenie uwierzytelnione zostaje tak pieczęcią, jak i wymaga podpisu tłumacza przysięgłego – również w formie elektronicznej, to jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Każda strona tłumaczenia przysięgłego jest dwukrotnie opatrzona odciskiem pieczęci i parafą tłumacza, bezpośrednio pod pierwszą i ostatnią linijką tekstu, a na ostatniej stronie tłumacz przysięgły umieszcza swój podpis i pieczęć imienną.

Poświadczone tłumaczenia dokumentów urzędowych

Tłumaczenia uwierzytelnione sporządza się dla dokumentów urzędowych. W przypadku takich przekładów wymagane jest poświadczenie, że tłumaczona treść odpowiada tej oryginalnej, a tym samym nabiera jej właściwości (także pod kątem prawnym). W naszym biurze tłumaczeń tłumacza przysięgłego sporządzane są przekłady z języka obcego na język polski i odwrotnie.

Poświadczone tłumaczenie dokumentów urzędowych może obejmować, na przykład:

  • metryki akty urodzenia/ małżeństwa/zgonu,
  • akty notarialne,
  • zaświadczenia o niekaralności,
  • wszelkiego rodzaju pełnomocnictwa,
  • umowy notarialne,
  • świadectwa szkolne i dyplomy.

Precyzja tłumaczenia przysięgłego

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów wymagają precyzji i dokładności, dlatego wykonuje je wyłącznie wysoko wyspecjalizowany tłumacz przysięgły angielski, czy też tłumacz innego językaPrzykładowo: dokumenty w języku angielskim wykonuje tłumacz przysięgły angielskiego, a w język włoskim – tłumacz przysięgły włoskiego. Jednocześnie dany tłumacz przysięgły wykonuje przekłady w obie strony, to jest, na przykład: z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski.

Dokument źródłowy dla takich tłumaczeń to zwykle oryginał dokumentu. Jeżeli Klient dostarczy tylko jego kopię, to tłumacz przysięgły ma obowiązek zaznaczenia tego w komentarzu do sporządzonego tłumaczenia poświadczonego. Przykładowo: mając do czynienia z przykładowym, wymienionym powyżej tłumaczeniem angielskiego dokumentu, tłumacz przysięgły angielski poprosi Cię o dostarczenie jego oryginału. Jeżeli tłumacz przysięgły angielskiego dokumentu nie dostanie w oryginale, to jego tłumaczenie na język polski będzie musiało zostać oznaczone specjalną adnotacją. Adnotacja ta wyjaśnia, że przetłumaczono kopię, a nie oryginalną wersję tekstu. Aby tego uniknąć, należy dostarczyć oryginalną wersję dokumentu. Pamiętaj, że po zakończeniu pracy tłumacz przysięgły zwraca oryginały wszystkich dokumentów, nie musisz zatem obawiać się ich utraty.

Tłumaczenia Przysięgłe Poświadczone Kancelaria Mostowy

KANCELARIA TŁUMACZA MS MOSTOWY

al. Krasińskiego 1 pok. 508, 31-111 Kraków

(Budynek JUBILAT)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek 9:00 – 16:50

Telefon+48 12 423 03 30

Telefon+48 889 365 964

Telefon+48 666 877 700

Telefonkancelaria@mostowy.com.pl

Konto bankowe:

Kancelaria Tłumacza MS Mostowy

al. Krasińskiego 1 pok. 508, 31-111 Kraków

PL 44 1140 2004 0000 3202 7868 0570

SWIFT: BREXPLPWMBK

mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ

Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Tłumacza MS Mostowy, al. Krasińskiego 1 pok. 507, 31-111 Kraków.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Tłumacza MS Mostowy, al. Krasińskiego 1 pok. 507, 31-111 Kraków.