Dowiedz się więcej! Telefon: +48 889 365 964 lub +48 666 877 700
  • Polski
  • English

Tłumaczenia Ustne

Tłumaczenie konsekutywne

Ten rodzaj tłumaczenia stosowany jest najczęściej podczas konferencji, wykładów, wystąpień publicznych, walnych zgromadzeń, uroczystości zawarcia związku małżeńskiego. Tłumacz rozpoczyna tłumaczenie, gdy prelegent skończy swoją wypowiedź. Osoba mówiąca robi przerwę co kilka zdań, aby dać tłumaczowi czas na tłumaczenie. Zazwyczaj w tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz stoi lub siedzi obok rozmówcy i stosuje formę notacji. Technika tłumaczenia konsekutywnego to selekcja najważniejszych informacji.

Rozliczanie tych tłumaczeń odbywa się na podstawie stawki godzinowej.

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie odbywa się w kabinie dźwiękoszczelnej, z której widać prelegenta.   Tłumacz za pomocą słuchawek  odbiera treść w języku źródłowym i jednocześnie przekłada go na język docelowy, mówiąc do mikrofonu. Tłumacz zaczyna 3 sekundy później i kończy razem z mówiącym, Tłumaczenie kabinowe jest bardzo wyczerpujące, dlatego tłumacze pracują w parach, zmieniając się zazwyczaj, co 20 minut.  Tłumacz otrzymuje materiały pomocnicze związane z tematyką spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem, aby miał czas na przygotowanie się do prezentowanych tematów.

Rozliczanie tłumaczeń równoczesnych odbywa się na podstawie 4-godzinnych bloków.

Tłumaczenie szeptane (szuszotaż)

Jest to rodzaj tłumaczenia symultanicznego, w którym nie korzysta się ze sprzętu specjalistycznego. Dotyczy to grupy maksymalnie do 3 osób. Tłumacz ściszonym głosem lub szeptem przekłada na bieżąco wypowiedź mówcy. Technika stosowana w sądzie, podczas konferencji, prezentacji, zgromadzeń spółek.

Tłumaczenie konferencyjne

Takie tłumaczenie może zachodzić symultanicznie, konsekutywnie lub w formie szeptanej.

Tłumaczenie a vista

W tego rodzaju tłumaczeniu tłumacz otrzymuje do ręki tekst pisany, którego zwykle wcześniej nie widział i musi go przetłumaczyć ustnie.  Tłumacz czyta tekst fragment po fragmencie i na bieżąco (a vista) tłumaczy. Aby tłumaczenie było płynne, tłumacz musi objąć wzrokiem większą część tekstu i natychmiast przełożyć go na język docelowy. Z tłumaczeniem a vista spotykamy się najczęściej w sądzie , stając na czynnościach przed organami sprawiedliwości, przed notariuszem, w USC, w urzędach.

Sąd, prokuratura, policja czy straż graniczna korzystają z pomocy tłumacza przysięgłego w tłumaczeniach ustnych i wtedy muszą powołać tłumacza do danej czynności jako tłumacza – biegłego sądowego.

Rozliczanie tych tłumaczeń odbywa się na podstawie stawki godzinowej.

Przy tłumaczeniach ustnych, jeśli spotkanie ma miejsce poza siedzibą tłumacza, wtedy Klient oprócz stawki za samo tłumaczenie pokrywa koszty przejazdu jak i  pobytu tłumacza.

Warunki wynagrodzenia i pracy w przypadku tłumaczeń ustnych są specjalnie określone. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został zamówiony. Każda rozpoczęta godzina liczy się jako pełna. Wszystkie przerwy dla uczestników spotkania czy konferencji dotyczą również tłumacza i są wliczane w jego czas pracy.

Tłumaczenia ustne poświadczone

To tłumaczenia konsekutywne, szeptane lub avista wykonywane dla organów sprawiedliwości na podstawie powołania tłumacza, jako biegłego sądowego do danej sprawy.  Wykonuje się je zwykle dla sądu, prokuratury, policji lub straży granicznej.

Back to Top

Facebook

Google Plus