Dowiedz się więcej! Telefon: +48 889 365 964 lub +48 666 877 700
  • Polski
  • English

Tłumaczenia Pisemne Zwykłe

Tłumaczenia tego rodzaju dotyczą dokumentów źródłowych dostarczonych w dowolnej formie przez klienta i tłumaczonych na język docelowy w dowolnej formie pisemnej. Dokumenty te nie są przeznaczone dla urzędu.

Efektem pracy tłumacza jest w tym przypadku przekład tekstu na język docelowy, wiernie odpowiadający oryginałowi. Tłumacz jest zobowiązany do tego by jego tłumaczenie wiernie oddawało sens tekstu źródłowego odpowiadający specyfice i naturze obu języków. Tłumacz nie jest jednak zobowiązany do tłumaczenia dosłownego. Z drugiej strony nie może „tworzyć nowego tekstu” przez dodawanie znaczeń oraz treści, których tekst oryginalny nie zawiera.

Po wykonaniu tłumaczenia tłumacz ma możliwość przedstawić Klientowi dokładne rozliczenie ilości stron tłumaczenia, gdyż edytor tekstów Word umożliwia w każdej wersji dokładny odczyt ilości znaków ze spacjami dla każdego pliku tekstowego.

Back to Top

Facebook

Google Plus