Dowiedz się więcej! Telefon: +48 889 365 964 lub +48 666 877 700
  • Polski
  • English

Tłumaczenia Pisemne Specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne to tłumaczenia zaawansowanych tekstów. Wymagają od tłumacza znajomości danej dziedziny i jej terminologii, jak też posługiwania się pojęciami charakterystycznymi dla danej branży. Tłumaczenia dotyczą tekstów z zakresu finansów, medycyny, budownictwa, bankowości, informatyki, prawa itd.

Nakład pracy związany z przekładem tłumaczenia specjalistycznego jest zdecydowanie większy, gdyż tłumaczenie wymaga szczególnej precyzji z uwagi na stopień trudności. Profesjonalny tłumacz współpracuje ze specjalistami w danych dziedzinach, którzy konsultują wybór właściwych terminów.

Bardzo często zwracam się bezpośrednio do Klienta o umożliwienie konsultacji tekstu ze specjalistą pracującym w danej firmie i znającym jej specyfikę. Obowiązkiem tłumacza jest zadbanie o to, aby przekład miał wysoką jakość.

Tłumaczenia tego typu są bardzo pracochłonne, wymagają odpowiednich kwalifikacji, a co za tym idzie są droższe od tłumaczeń zwykłych.

Back to Top

Facebook

Google Plus