Rola tłumacza przysięgłego jako biegłego w sądzie

Tłumacz przysięgły może zostać powołanym przez sąd do uczestnictwa w postępowaniu i przeprowadzenia ustnego tłumaczenia. Co do zasady, na wezwanie należy się stawić – poza wyjątkowymi sytuacjami tłumacz nie ma możliwości odmówienia udziału. Jaka zatem jest rola tłumacza przysięgłego, który po powołaniu przez sąd zostaje biegłym? O jakich kwestiach taki specjalista musi pamiętać i czym…