Tłumacz tłumaczowi nierówny, czyli czym różni się tłumacz przysięgły od tego zwykłego?

W dzisiejszym świecie, dzięki rozwojowi  środków komunikacji granice „zanikają”. Niestety, ciągle pozostają bariery językowe. W ich pokonaniu może pomóc tłumacz przysięgły. Kraków staje się wtedy jeszcze bliższy Londynowi, bo nawet różniący te miasta język przestaje być problemem. Tylko co znaczy słowo „przysięgły”?

Wyobraźmy sobie, że nagle dostaliśmy spadek po kuzynie mieszkającym w Stanach Zjednoczonych lub nasza firma chce dokonać poważnej transakcji międzynarodowej. Niestety, wszystko, co dotyczy pieniędzy lub własności, wiąże się z biurokracją i ważnymi dokumentami. W obydwu  wypadkach będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia z dokumentem w innym języku. Co jest nam wtedy potrzebne? Tłumacz przysięgły angielskiego.

Dlaczego tłumacz przysięgły?

Choć w swojej wiedzy tłumacz przysięgły angielskiego zwykle nie różni się od zwykłego tłumacza tegoż języka, to właśnie z jego usługi powinniśmy skorzystać w wypadku tłumaczenia dokumentów i słów, które są po prostu cenne. Dlaczego? Poważnie brzmiące słowo „przysięgły” oznacza, że tłumacz tego rodzaju zobowiązuje się do poniesienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej za wyniki swojej pracy. Jeżeli klient będzie stratny przez błąd w tłumaczeniu , to może starać się o odszkodowanie od winnego i nawet pozwać go do sądu. Zwykły tłumacz, czy biuro tłumaczeń nie poniesie tego rodzaju konsekwencji.

Odpowiedzialny tłumacz…

W związku z dużą odpowiedzialnością, jaką ponosi tłumacz przysięgły angielski, nie każdy może nim zostać. Nie wystarczy tutaj dobra znajomość języka i poświadczenie za swoje tłumaczenie. Kraków, Warszawa, Wrocław – niezależnie od części Polski, zasada jest ta sama – tłumacz przysięgły musi posiadać odpowiednie dokumenty uprawniające go do wykonywania swojego zawodu.

Warunki, jakie musi wypełnić tłumacz przysięgły angielskiego na polski i odwrotnie to: posiadanie tytułu magistra filologii angielskiej, znajomość języka polskiego, posiadanie obywatelstwa naszego państwa lub innego kraju UE, pełna zdolność do czynności prawnych, brak wyroków, niekaralność oraz… zdanie prowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Po wypełnieniu każdego z tych kryteriów otrzymanie tytułu tłumacza przysięgłego jest poprzedzone… specjalną przysięgą: „Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”.

…Odpowiedzialne obowiązki

Tak wiele wymogów nie jest stawiane bez przyczyny. Zarówno tłumacz przysięgły angielskiego, jak i cała Kancelaria Tłumacza dzięki swoim uprawnieniom może pracować nie tylko dla osób prywatnych i firm, ale również dla ważnych instytucji państwowych, np. sądów. To właśnie tłumacz przysięgły